Uncategorized

Suomalaisten sukuseura ry on purettu 17.8.2020

Kahden peräkkäisen vuosikokouksen osallistujien päätöksellä sukuseuramme on tehtyjen selvitystoimien jälkeen purettu PRH:n päätöksen mukaan 17.8.2020.

Kun yhdistys on lopetettu ei vuosikokouksia enää järjestetä tilinpäätöksineen ja toimintakertomuksineen. Lopettamisvuoden tilikauden 1.1.-31.5.2020 toimintakertomus, loppuselvitys, toiminnantarkastus-kertomus ja loppuselvityksen tarkastus saatetaan jäsenille tiedoksi.

Sukuseuramme päätavoite, sukukirja sukutauluineen, ”Historiaa ja tarinoita Suomalaisten suvusta” valmistui v. 2018. Sukulehtiä on jäsenillä toimintamme 26 vuoden ajalta. Arkistoitavaksi soveltuva sukuseuran aineisto luovutetaan Mikkelin maakunta-arkistoon siten kuin heidän kanssaan heidän sääntöjensä mukaan sovitaan.

Yhteydenpito sukulaisten kesken jatkuu niin kuin ystävien kesken muutenkin, kunkin omien kanavien kautta. Alustavasti on suunniteltu tapaamista kesälle 2021 kun koronavirus esti vuoden 2020 tapaamisen ja muutti sen etäkokoukseksi. Suljettu facebook sivusto ”Suomalaisten suku” toimii ensisijaisena kontaktikanavana. Jäsenlistat on hävitetty tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Nämä nettisivut ovat toiminnassa vielä kevääseen 2021 ja viimeisen hallituksen tiedot löytyvät yhteystiedoista tarvittaessa.