Uncategorized

Hyvää Uutta Vuotta 2021 Suomalaiset

Kesällä 2020 puretun Suomalaisten sukuseura ry:n arkistoitavaksi päättämä materiaali on luovutettu joulukuussa 2020 Joensuun Kansallisarkistoon. Arkistoon luovutetussa materiaalissa on vuosikokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat 26 toimintavuoden ajalta niiltä osin kuin ne olivat saatavilla, jäsentiedotteet (Suomalainen lehdet), tilinpäätökset 10 viime vuodelta, sekä jäsenten kirjoittamia muisteloita.

Sukuseuran lopettavassa kokouksessa päätettiin materiaalin luovuttamisesta Mikkelin toimipaikkaan, mutta koska sukuseuran kotipaikka Leppävirta kuuluu Joensuun toimipaikkaan tällä hetkellä, lähetettiin aineisto suoraan Joensuuhun.