Suomalaisten sukuseura ry.

Suomalainen sukunimenä

Suomalainen sukunimenä, on 1600-luvun lopulle tultaessa esiintynyt asiakirjoissa eteläisestä Suomesta ainakin Oulun korkeudelle asti. Nykyisinkin nimi lienee yleissuomalainen, sen levinneisyydestä ei juuri ole havaittavissa erityisiä painopisteitä.

Suomalaisella on tarkoitettu varhemmin Varsinais-Suomen asukasta. Idässä, lähinnä Karjalassa, on Suomalaiseksi sanottu roomalaiskatolista tai luterilaista sekä Ruotsi-Suomen puolelta niin sanotun Vanhan Suomen puolelle tullutta henkilöä. Nimeä Suomalainen ovat käyttäneet myös mm. ulkomailla liikkuneet kauppiaat. Suomessa on esiintynyt useita eri sukuryppäitä jotka ovat ottaneet sukunimen Suomalainen.

Vanhoja nimimainintoja löytyy etenkin Hämeestä, Kaakkois-Hämeen tuomiokirjoissa vuosilta 1443 - 1502, sekä mm.: